Algemene voorwaarden - Status 01.01.2024

1. toepassingsgebied en contractpartner

Deze Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen de aanbieder Parking-DUS.de LUAP Handels GmbH (hierna "Parking-DUS.de") en de klant (hierna "gebruiker"). Afwijkende AV van de gebruiker worden niet erkend. Deze voorwaarden gelden voor de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Op Parking-DUS.de bieden wij parkeer- en transferdiensten aan in de omgeving van de luchthaven van Düsseldorf.

2. Sluiten van de overeenkomst

Een rechtsgeldige contractuele relatie tussen de gebruiker en Parking-DUS.de komt tot stand wanneer de gebruiker een betalende dienst op onze website bestelt en op de knop "Nu betalend bestellen" klikt. De gebruiker wordt vóór het sluiten van het contract geïnformeerd over de betreffende betalende dienst en de betalingsvoorwaarden. De gebruiker moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien een boeking door derden wordt gedaan, zijn zij samen met de klant aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.

3. Omvang van de diensten en dienstverlening

Parking-DUS.de biedt haar klanten een parkeerplaats voor hun voertuig in de omgeving van de luchthaven van Düsseldorf alsmede een transfer van de parkeerplaats aan de Hellersbergstraße 10A, 41460 Neuss naar de luchthaven van Düsseldorf en terug. Parking-DUS.de is verplicht de geboekte diensten conform de AV uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om zwaar beschonken of luidruchtige personen alsmede personen met opvallend gedrag niet te vervoeren. Voor de extra te betalen valet-service vindt de voertuigoverdracht in de regel plaats bij Terminal B in het vertrekgebied.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De gemaakte kosten zijn vooraf en op het moment dat ze verschuldigd zijn zonder aftrek verschuldigd. De gebruiker moet de op het moment van het sluiten van het contract geldende prijs onverwijld betalen. De overeengekomen prijs is inclusief de wettelijk voorgeschreven belasting op de toegevoegde waarde. Door het verstrekken van de nodige informatie voor de gekozen betalingswijze machtigt de gebruiker ons om het bedrag op het moment van de reservering te innen. Een betaalde dienst wordt automatisch verlengd met de geboekte periode (abonnement) als deze niet voor het einde van de contractperiode per e-mail of schriftelijk wordt opgezegd. De opzegtermijn is 30 dagen voor het einde van de contractperiode. Zie onze prijslijst op de website voor de prijzen.

5. Annulering, omboeking, no-show en herroepingsrecht, vervroegde/late terugkeer

De aanbieder stelt zijn gebruikers in staat om op elk gewenst moment gebruik te maken van hun recht op opzegging. De volgende bepalingen moeten in acht worden genomen: Annuleringen moeten schriftelijk naar de aanbieder worden gestuurd. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd.

De gebruiker kan tot uiterlijk 72 uur voor de overeengekomen aanvang van de dienst kosteloos annuleren. Annulering kan alleen schriftelijk. Annuleren kan alleen per post of naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Annulering naar andere e-mailadressen of telefonisch is niet mogelijk. Parking-DUS.de ziet alleen af van eventuele contractuele aanspraken op schadevergoeding indien de annulering naar behoren is gemeld. De annulering wordt geacht te zijn ingediend zodra deze door Parking-DUS.de is ontvangen op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij annulering na afloop van de gratis annuleringstermijn brengt de aanbieder 100% van het reserveringsbedrag in rekening. Indien de klant niet komt opdagen, gelden de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden eveneens.

De gebruiker dient de aanbieder onmiddellijk op de hoogte te stellen van gewijzigde boekingsgegevens en een daarmee samenhangende omboeking van de parkeerplaats. Dit geldt in het bijzonder bij gewijzigde terugreisdata. Indien de gebruiker eerder of later wil terugkeren, kan hij de reservering van de parkeerplaats te allen tijde verlengen. In dit geval brengt Parking-DUS.de een vast bedrag van € 15,00 per dag in rekening, dat uiterlijk op de dag van de terugreis betaald kan worden. Een terugbetaling van deelbedragen bij een voortijdige terugkeer is door de aanbieder niet voorzien en kan door de klant niet worden opgeëist.

6. Aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid van de aanbieder.

Parking-DUS.de ist bemüht, den Nutzer rechtzeitig zur der vom Nutzer angegeben Ankunftszeit am Standort von Parking-DUS.de zum Flughafen Düsseldorf zu befördern. Die Rechtzeitigkeit der Ankunft am Flughafen Düsseldorf ist jedoch kein Vertragsgegenstand. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Sollte der Nutzer mehr als 10 Minuten später als die durch den Nutzer mitgeteilte Ankunftszeit am Standort von Parking-DUS.de ankommen, so wird kein (pünktlicher) Transfer zum Flughafen Düsseldorf erfolgen. Der Nutzer muss seine Schadenersatzansprüche unverzüglich vor Verlassen des Parkplatzes gegenüber Parking-DUS.de geltend machen. Danach sind keinerlei Ansprüche mehr geltend zu machen. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Auch übernimmt Parking-DUS.de keine Haftung für im Auto zurückgelassene Gegenstände. Schadensersatzansprüche des Nutzers und von Parking-DUS.de verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Fehler, die durch unser Buchungsprogramm entstehen, übernehmen wir keine Garantie und kommen nur für Kosten in Höhe des Buchungsbetrages auf.

7. Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk voor schade aan rechtsgoederen van Parking-DUS.de of derden veroorzaakt door opzettelijk of nalatig gedrag van de klant, zijn werknemers, zijn vertegenwoordigers of begeleiders op het terrein van Parking-DUS.de. Evenzo is de klant aansprakelijk voor alle schade als gevolg van technische gebreken van het voertuig dat op het terrein van het bedrijf is gebracht, ongeacht de schuld daarvan. Dit geldt ook indien dergelijke gebreken niet in het toestandsrapport van het voertuig waren opgenomen of niet eerder bekend waren. De klant is eveneens aansprakelijk voor schade veroorzaakt door technische gebreken van het op het bedrijfsterrein geparkeerde voertuig, ongeacht de fout en zelfs indien dergelijke gebreken niet waren opgenomen in het conditierapport van het voertuig bij het overbrengen naar de parkeerplaats of voordien onbekend waren.

8. Slotbepalingen

De contracttaal is Duits en het Duitse recht is van toepassing. Wij behouden ons het recht voor onze AV te allen tijde te wijzigen. Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig of onjuist zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen. Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden voortdurend kunnen worden bijgewerkt en aangepast.